Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 • TARAFLAR
 1. SATICI’nın Bilgileri

Unvanı                       : TZL Yönetim Dan. Ltd. Şti

Vergi No.                   : 8830301887

Adres                         : Meşrutiyet Mahallesi Rumeli Caddesi No. 4/6 Şişli İstanbul

Telefon                      : 0850 532 39 81

E-posta                      : info@chateauegitim.com

(bundan böyle Satıcı olarak anılacaktır)

 1. ALICI’nın Bilgileri

Adı-Soyadı/Unvanı   :

TCK No./Vergi No.  :

Adres                         :

Telefon                       :

E-posta                       :

(bundan böyle Alıcı olarak anılacaktır)

Satıcı ve Alıcı bundan böyle ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

 • SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
 • İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (Sözleşme) konusunu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait akademi.chateauegitim.com alan adlı internet sitesi veya Satıcı’nın mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği malların, hizmetlerin ve her türlü alışverişe konu olan taşınır eşya ile bilgisayar programı, uygulama, oyun, müzik, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü dijital içerik (Ürün) satışı ve teslimi ile ilgili olarak, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK), 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Kanun) ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.
 • Alıcı, Satıcı’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu Ürün’ün temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları ve satışa konu Ürün ile ilgili sair tüm ön bilgiler ile cayma hakkının kullanılması, şikayet ve itirazlarını iletebileceği resmi makamlar konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde Satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve Ürün siparişini sonrasında verdiğini işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylayarak kabul eder.
 • akademi.chateauegitim.com  alan adlı internet sitesinde veya Satıcı’nın mobil uygulamasında yer alan, Alıcı tarafından onaylanan Ön Bilgilendirme Formu ve Alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.
 • ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMAT BİLGİLERİ
 • Elektronik ortamda alınan Ürün’ün açıklaması, adedi, satış bedeli, ödeme yöntemleri, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri (Alıcı’dan başkası adına fatura düzenlenmez), taşıma ücreti web sitesinde belirtilmiştir.  
 • Satıcı, Alıcı’nın vermiş olduğu bilgilerin hatalı olduğunun anlaşılması halinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. Satıcı, siparişte sorun ve bilgilerde eksiklik ya da hata tespit ettiği durumlarda, Alıcı’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden Alıcı’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını ve Ürün’ün gönderim işlemlerini on beş (15) gün süreyle dondurur. Bu süre zarfında Alıcı’nın sipariş ilgili olarak iletişime geçmesini bekler. Satıcı, bu süre içinde Alıcı tarafından Satıcı’ya ulaşılmadığı takdirde Taraflar’ın zarar görmemesi için Satıcı siparişi iptal eder.
 • Teslimat, Satıcı’nın anlaşmalı olduğu taşıma firması aracılığıyla yapılır. Taşıma ücreti sipariş toplam tutarına dahildir. Teslimat adresi Türkiye dışı olan ülkelerde gönderim bedeli ve gümrükte doğabilecek ekstra giderler ayrıca ilave edilir.
  • Satın almaya konu ürünün web tabanlı bir uygulama, yazılım veya görsel ya da işitsel dosya, video, ses kaydı ve benzeri elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan bilgisayar programı, uygulama, oyun, ses, müzik, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan gayri maddi dijital içerik olması halinde Ürün Satıcı tarafından Alıcı’ya gönderilen link üzerinden temin edilebilecek ya da Satıcı’nın internet sitesinde online olarak erişime açılabilecek olup ilgili web linkinin Alıcı’ya gönderilmiş olmasıyla ya da internet sitesinde Ürün’ün erişime açılmasıyla teslim gerçekleşmiş olacaktır.
 • Ürün teslimi, Alıcı’ya veya işbu Sözleşme’de Alıcı tarafından belirlenmiş teslim almaya yetkili kişi veya kişilerden başkasına yapılmaz. Teslimat esnasında, teslim almaya yetkili kişilerin kimlik ibrazı zorunludur. Bu kişiler, kimlik ibraz etmedikleri takdirde kendilerine teslimat yapılmaktan imtina edilir. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kişilerin teslimatı kabul etmemesinden ya da Alıcı’ya ya da Alıcı tarafından belirlenecek üçüncü kişiye yeniden gönderimi nedeniyle oluşacak taşıma ücretinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
 • Alıcı tarafından belirtilen fatura adresinin teslimat adresinden farklı olması halinde Alıcı, faturanın ilgili adrese teslimi için ek bir taşıma ücreti ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • SATICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • Satıcı,  Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca Sözleşme’de kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
 • 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler akademi.chateauegitim.com alan adlı internet sitesinden veya mobil uygulamasından alışveriş yapamaz. Alıcı alışveriş yaparak 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eder.
 • Sistem hatası sonucu meydana gelen tanıtım ve fiyat hatalarından Satıcı sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak Alıcı Satıcı’dan hak iddiasında bulunamaz.
  • İnternet sitesinden veya mobil uygulamadan kredi kartı ile alışveriş yapılabilir. Kredi kartı sahibi bankadan onay alınmasını müteakiben sipariş işleme alınır.
 • İnternet sitesinde veya mobil uygulamasında yapılan alışveriş esnasında döviz kurundaki değişimlerden ötürü fiyatlarda anlık dalgalanmalar görülebilir. Bu halde nihai fiyat, sipariş onay mailinde görülen fiyattır.
  • Satıcı sunmuş olduğu tüm kampanya ve promosyonları herhangi bir duyuruya gerek kalmaksızın iptal edebilir, değiştirebilir.
 • ALICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • Alıcı, sipariş vermekle birlikte işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini ve ödemeyi Sözleşme’de belirtilen ödeme şekillerine uygun olarak yapacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Alıcı, Ürün’ü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun Ürün’e ve ambalajına zarar vermemeyi, bandrolünü yırtmamış ve tahrip etmemiş olmayı, Ürün’ü hiçbir şekilde kullanmamış olmayı, başka bir ürünle değiştirmemiş olmayı, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
  • Herhangi bir kusurdan ötürü iade edilmek istenen Ürün, Satıcı’ya ulaştırıldıktan sonra teknik incelemeye tabi tutulur. Ürün’ün iadesi kabul edilirse Alıcı’ya başka bir ürün gönderilir ya da para iadesi gerçekleştirilir.
 • Alıcı, iade edeceği Ürün’ü anlaşmalı taşıyıcı ile gönderdiği sürece, iade taşıma bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği Ürün’ü anlaşmalı taşıyıcı dışında bir taşıyıcı ile göndermesi halinde, iade taşıma bedeli ile Ürün’ün taşıma sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.
 • CAYMA HAKKI
 • Alıcı, Ürün’ün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren on dört (14) gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Ürün’ü reddederek Sözleşme’den cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkına dair süre Ürün’ün Alıcı’ya veya Teslim Alan’a teslim edildiği tarihte başlar.
 • Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin Satıcı’ya on dört (14) günlük cayma süresi içinde ve yazılı olarak Satıcı’nın MADDE 1’de belirtilen posta veya e-posta adresine yapılması şarttır. Cayma hakkının kullanılmasından itibaren en geç on (10) gün içinde, Sözleşme’ye konu Ürün ile birlikte iade formunun doldurulmuş ve imzalanmış bir nüshasının da Satıcı’ya iadesi gerekir.
 • İade edilecek Ürün’ün kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren on dört (14) gün içinde, varsa Ürün’ün teslim masrafları da dahil olmak üzere (Ürün’ün Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), Alıcı’nın ilgili Ürün’e ilişkin yaptığı tüm ödemeler Alıcı’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve Alıcı’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilir.
 • Alıcı iade edeceği Ürün’ü, Ön Bilgilendirme Formu’nda da belirtilen anlaşmalı taşıyıcı ile gönderdiği sürece, iade taşıma bedeli Satıcı’ya aittir. Aksi halde iade taşıma bedeli ve Ürün’ün taşıma sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.
 • Aşağıdaki mal veya hizmetlerden herhangi birinin satın alınması halinde Alıcı cayma hakkına sahip değildir:
 • Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ve iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan mallar
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetler
 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mallar
 • Dijital içerikler
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mallar
 • GENEL HÜKÜMLER
 • Alıcı akademi.chateauegitim.com alan adlı internet sitesinde veya mobil uygulamasında Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Ürün, Kanun ve Yönetmelik ile belirlenen siparişin Satıcı’ya ulaşmasını takip eden otuz (30) günlük süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
 • Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar on dört (14) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
 • Ürün, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilir. Alıcı, Ürün’ü teslim almadan önce muayene eder. Ürün ezik, kırık, ambalajı yırtılmış ve benzeri şekilde hasarlı ve ayıplı ise Ürün’ü teslim almama hakkına sahiptir. Alıcı, Ürün’ün taşıyıcıdan teslim alınması sırasında fark edilemeyecek olan hasar veya ayıpları teslim sonrası fark ederse Satıcı’yı durumdan info@chateauegitim.com adresi üzerinden derhal haberdar eder.
 • Tüketici sıfatını haiz olmayan Alıcı için geçerli olan ayıp ihbar süreleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 23. maddesinin 1. fıkrasının  (c) bendi gereği açık ayıplarda iki (2) gün, açık olmayan ayıplarda teslimden sonra sekiz (8) gündür.
 • Ürün’ün teslimi için işbu Sözleşme ile Ön Bilgilendirme Formu’nun elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve Ürün bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle bedel ödenmez veya ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ya da bankaca onaylanmazsa, Satıcı teslim yükümlülüğünden kurtulur.
 • Ödemenin kredi kartıyla yapılması halinde, Alıcı ile kredi kartı sahibinin ya da Ürün’ün teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının veya banka kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü risk Alıcı’ya aittir. Alıcı, bahsi geçen durumlar sebebiyle herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde Satıcı’dan hiçbir talepte bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Alıcı, işbu Sözleşme çerçevesinde verdiği banka/IBAN bilgileri de dahil olmak üzere kişisel bilgilerin doğru olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Kişisel bilgilerin doğru olmaması nedeniyle Satıcı’nın uğrayacağı tüm zararlardan Alıcı sorumludur.

7.9.   Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun Ürün’e ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.10. Alıcı Ürün’ü yasa dışı amaçla kullanmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk Alıcı’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Satıcı’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Satıcı’nın söz konusu kullanımdan kaynaklanan zararın tazmini dahil her türlü talep ve dava hakkı saklıdır.

7.11. Alıcı, internet sitesinden veya mobil uygulamasından faydalanmasını sağlayan tüm yazılımların genel itibarıyla hatasız olmadığını ve işbu Sözleşme’de Satıcı tarafından bu yazılımlara dair hiçbir beyan ve tekeffül verilmediğini bildiğini beyan ve kabul  eder. Bu kapsamda Satıcı, istem ve dizgi hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından Satıcı sorumlu değildir.

7.12. Alıcı ve Satıcı işbu Sözleşme’nin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 • UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

8.1.      Alıcı, ödemenin onaylanması ile sipariş ettiği Ürün’le ilgili şikayetlerini Satıcı’ya iletir. Alıcı, Satıcı’ya karşı (T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değerlere bağlı olarak) Ürün’ü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyeti’ne ya da Tüketici Mahkemesi’ne başvurma hakkına sahiptir.

 • YÜRÜRLÜK

9.1       İşbu Sözleşme, Alıcı tarafından Ürün siparişinin verildiği tarihte yürürlüğe girer.

 • DİĞER HÜKÜMLER
 1. Satıcı, mevzuat gereği Alıcı tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlı elektronik ileti gönderime ilişkin tüm onay kayıtlarını, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren üç (3) yıl süreyle saklar.
 1. İşbu Sözleşme’nin elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu Sözleşme ve Ön Bilgilendirme Formu’nda düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

On (10) maddeden oluşan işbu MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Taraflar arasında elektronik ortamda onaylanarak onaylandığı tarihte tanzim edilmiş olup bir örneği elektronik ortamda Alıcı’ya iletilir ve sürekli veri saklayıcısına kayıtlı bir şekilde saklanır.